از اول ماه فوریه ۲۰۱۵

برنامه سرمایه گذاری (کارآفرینی) منیتوبا باز می شود

برنامه سرمایه گذاری (کارآفرینی) منیتوبا باز می شود - Invest in Canada

طبق اعلام اداره مهاجرت استان منیتوبای کانادا ، برنامه سرمایه گذاری (کارآفرینی) این استان از اوایل فوریه 2015 پرونده جدید می پذیرد.

متقاضیانی که علاقمند به اقدام از این روش هستند باید شرایط زیر را دارا باشند :

Ø      داشتن دارایی خالص به ارزش حداقل 350 هزار دلار کانادا

Ø      داشتن حداقل 3 سال مالکیت یک تجارت و یا مدیریت یک تجارت

Ø      کسب حداقل 60 امتیاز از سیستم امتیاز بندی

Ø      امکان سرمایه گذاری در استان حداقل به مبلغ 150 هزار دلار کانادا

Ø      امکان سفر اکتشافی جهت آشنایی با جنبه های مختلف کار وزندگی در این استان

 

متقاضیانی که در این روش موفق به دریافت تاییدیه شوند می توانند برای اقامت دائم اقدام نمایند.

در صورتی که خود را واجد شرایط میدانید با تکمیل فرم ارزیابی با ما در تماس باشید.


تعداد بازدید: ۴۶