شما اینجا هستید :

بودجه ۳۰ میلیون دلاری برای خدمات اسکان تازه‌واردان

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) از تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰ فرآیند جدید ابراز علاقه‌مندی را برای تأمین بودجه طرح‌های بهبود خدمات‌رسانی (SDI) آغاز می‌کند.

تمرکز طرح‌های SDI، ایجاد و توسعه روش‌های نوآورانه جهت کمک به اسکان و ادغام مهاجران جدید در جامعه کانادا است. وزارت IRCC در پاسخ به شرایط بحرانی حاضر، تقریباً ۳۰ میلیون دلار بودجه SDI را در سال اول به مراکز ارائه خدمات‌ اسکان به تازه‌واردان اختصاص می‌دهد. بدین ترتیب، این مراکز می‌توانند با اطمینان خاطر و به صورت پیوسته از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ بهبود یابند.

با گذشت شرایط بحرانی فعلی، بسیاری از مراکز ارائه خدمات اسکان به فضای آنلاین انتقال یافته‌اند. بودجه SDI به وزارت IRCC کمک خواهد کرد تا ضمن در نظر گرفتن اطمینان بیشتر تازه‌واردان به ارائه خدمات آنلاین، نوع خدمات مورد نیاز آنها را تعیین کند. از این بودجه همچنان برای حمایت از ادغام موفقیت‌‌آمیز تازه‌واردان در دوره بازیابی از بیماری کووید ۱۹ استفاده خواهد شد.

طرح‌های بهبود خدمات‌رسانی به عنوان بخشی از فرآیند بودجه‌دهی، به اولویت‌های زیر رسیدگی می‌کنند:

  • نهایت استفاده از تکنولوژی
  • افزایش مشارکت کارفرما
  • ارتقا ظرفیت خدمات اسکان

منبع خبر: Canada.ca, October 2020