شما اینجا هستید :

آنچه باید درباره «Bridging Open Work Permit» بدانید

«اجازه کار BOWP» به مقیمان موقت اجازه می‌دهد طی زمانی که منتظر نتیجه درخواست اقامت دائم خود هستند، به کار در کانادا ادامه دهند

 

مقیمان موقت دارای «اجازه کار آزاد» (Open Work Permit) که برای اقامت دائم درخواست می‌دهند، قادرند برای تمدید اجازه کار خود اقدام کنند. «اجازه کار BOWP» (Bridging Open Work permit) به افراد اجازه می‌دهد طی زمانی که منتظر نتیجه درخواست اقامت دائم خود هستند، به کار در کانادا ادامه دهند.

 

برای دریافت «BOWP» متقاضیان باید:

  • در کانادا زندگی کنند (غیر از کبک)
  • دارای اجازه کار معتبری باشند که طی ۴ ماه یا کمتر منقضی می‌شود
  • پرونده کامل اقامت دائم خود را ارسال کرده و متقاضی اصلی پرونده باشند

 

متقاضیان باید اسکن موارد زیر را ارائه دهند:

  • «نامه تأیید دریافت» (acknowledgement of receipt letter) درخواست توسط اداره مهاجرت (بارگزاری در قسمت «Client information»)
  • دعوتنامه نامزدی استانی (مختص متقاضیان «PNP»)

 

برای ارسال درخواست «BOWP»، متقاضیان باید به صورت آنلاین اقدام کرده و پس از ایجاد حساب کاربری و ثبت درخواست، هزینه موردنیاز (۲۵۵ دلار) را با کارت اعتباری یا دبیت کارت پرداخت کنند.

 

برای تمدید مجوز مقیمان موقت کبک یا سایر متقاضیان دارای «اجازه کار مختص کارفرما» (Employer-Specific Work Permit) هستند، کارفرمایان باید «ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) را مجدداً ارائه دهند.

 

متقاضیان کبک برای تمدید مجوز خود باید:

  • در کبک زندگی کنند
  • دارای «مجوز انتخاب کبک» (CSQ) باشند
  • دارای «اجازه کار» معتبر باشند؛ یا اجازه کار آنها منقضی شده اما دارای «وضعیت حفظ شده» (maintained status) باشند

 

اگر متقاضیان قبل از انقضا مجوز فعلی خود، درخواست تمدید «اجازه کار» داده باشند، قادر به حفظ وضعیت اقامت خود خواهند بود؛ آنها می‌توانند طی زمان پردازش درخواست «اجازه کار» جدید، تحت شرایط مجوز فعلی خود، در کانادا کار کنند.

 

مقیمان موقت برای تمدید «اجازه کار» باید حداقل ۳۰ روز قبل از انقضاء مجوز خود اقدام کنند. امکان تمدید «اجازه کار» فراتر از تاریخ انقضاء پاسپورت متقاضیان وجود ندارد.