شما اینجا هستید :

اختصاص مسیر ویژه مهاجرت به نیوبرانزویک برای رانندگان کامیون (NOC 7511)

نیوبرانزویک مسیر مهاجرتی جدیدی را برای رانندگان کامیون در شاخه نیروی متخصص در برنامه انتخاب استانی نیوبرانزویک ایجاد کرده است.

به گفته استان نیوبرانزویک، شاخه جدید در پاسخ به بازخورد سهام‌داران صنعت حمل و نقل در خصوص کمبود نیروی کار ایجاد شده است. این شاخه از تاریخ اول اکتبر ۲۰۲۰ اجرا شده است.

متقاضیان هدف در این شاخه، رانندگان کامیون‌های حمل‌ و نقل (کد شغلی NOC 7511) است.

پیش‌نیازهای مهم برای مشمول شدن در این شاخه عبارتند از دو سال تجربه کاری در پنج سال گذشته، از جمله نه ماه کار در نیوبرانزویک، و نیز دریافت پیشنهاد کاری دائم و تمام‌وقت (کد شغلی NOC 7511).

داشتن گواهی‌نامه رانندگی نیوبرانزویک پایه ۱ معتبر و قصد سکونت در این استان، از دیگر پیش‌نیازهای الزامی است که متقاضیان این شاخه باید رعایت کنند.

معیارهای انتخاب، مشابه معیارهای شاخه نیروی متخصص نیوبرانزویک است.

لازم به ذکر است که شرکت کنپارس در این زمینه خدماتی ندارد و خبر فوق صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.

 

منبع خبر: welcomenb.ca, October 2020