شما اینجا هستید :

اخراج از کانادا؛ پیامد اطلاعات نادرست متقاضیان مهاجرت

بررسی پرونده توسط وکیلان مهاجرت، می‌تواند به جلوگیری از بروز اشکال کمک کند

ارسال اطلاعات یا اسناد نادرست به «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا»(IRCC)  یک جرم سنگین تلقی شده، و می‌تواند عواقب بسیار جدی در پی داشته باشد. این نوع کلاهبرداری تحت عنوان «ارائه اطلاعات نادرست» شناخته می‌شود.

کلاهبرداری در ارائه مدارک، می‌تواند در موارد زیر باشد:

 • پاسپورت و مدارک سفر
 • ویزا
 • مدارک تحصیلی، و مدارک کار یا کارآموزی
 • گواهی‌های تولد، ازدواج، طلاق، ابطال ازدواج، یا مرگ
 • گواهی‌های سؤپیشینه

 

ارائه اطلاعات در مصاحبه با افسران «IRCC» نیز کلاهبرداری به شمار می‌آید.

در صورت ارسال مدارک یا اطلاعات جعلی، اداره مهاجرت درخواست متقاضی را رد خواهد کرد. متقاضی همچنین:

 • حداقل به مدت ۵ سال از ورود به کانادا منع خواهد شد
 • سابقه کلاهبرداری به صورت دائمی در پرونده ایشان درج خواهد شد
 • وضعیت اقامت دائم یا شهروندی کانادا را از دست خواهد داد
 • متهم به ارتکاب جرم خواهد شد
 • از کانادا اخراج خواهد شد.

 

اقدامات «IRCC» برای جلوگیری از کلاهبرداری

اداره مهاجرت با شرکای خود برای جلوگیری از کلاهبرداری در ارائه مدارک، در ارتباط است، و همچنین بر آموزش افسران مربوط در سراسر جهان تمرکز دارد. شرکای کانادا عبارتند از:

 • آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)
 • پلیس سوار سلطنتی کانادا (RCMP)
 • خدمات پلیس خارجی
 • دفاتری که مدارک هویت و وضعیت شهروندی را صادر می‌کنند

 

«IRCC» در حال همکاری با «CBSA» و «RCMP» است تا پروسه بیومتریک را انجام دهد؛ به این معنا که برای تأیید هویت افراد، از اثر انگشت و عکس پرسنلی استفاده خواهد کرد.

اطلاعات بیومتریک‌ به کاهش تقلب در ارائه هویت، کمک می‌کند.

شایان ذکر است که بررسی دقیق پرونده توسط یک وکیل مهاجرت باتجربه، می‌تواند به جلوگیری از بروز هرگونه اشکال کمک کند.