1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

ارسال درخواست اقامت دائم برای ساکنان موقت در کبک

بهبود اقتصادی کبک تا حدود زیادی به مهاجرت وابسته است ارسال درخواست اقامت دائم به کبک در دو مرحله انجام می‌شود. اولین قدم، پذیرش تحت یکی از برنامه‌های مهاجرت کبک، و دریافت «گواهی انتخاب کبک» (CSQ) از «اداره مهاجرت کبک» (MIFI) است. مرحله دوم ، دریافت اقامت دائم از دولت فدرال کانادا است که شامل […]

ارتباط با ما