شما اینجا هستید :

از سرگیری پردازش درخواست‌های «CAQ» دانشجویان بین‌الملل در کبک

«MIFI» به پذیرش دانشجویان مؤسسات آموزشی مورد تأیید که در حال بازرسی هستند، ادامه خواهد داد.

در تاریخ ۳۰ دسامبر سال ۲۰۲۰، «MIFI» پذیرش پرونده‌های مربوط به «CAQ» را برای دانشجویان بین المللی که در ۱۰ کالج خصوصی تحت بازرسی توسط وزارت آموزش عالی بودند، به تعویق انداخت. افرادی که مایل به تحصیل در کبک هستند، معمولاً ملزم به دریافت «CAQ» و «اجازه تحصیل» می‌باشند.

تعدادی از «مؤسسات آموزشی مورد تأیید» (DLI) که مشمول این قانون شده بودند، (از جمله کالج کانادا، «CDI»، و پردیس مونترال «Cégep de la Gaspésie et des Îles»)، از دادگاه عالی کبک تقاضای تجدید نظر کرده و توانستند با موفقیت، احکام قضایی مربوط را پشت سر بگذارند.

«DLI»ها در واقع مؤسسات آموزشی مورد تأیید دولت کبک برای استقبال از دانشجویان بین الملل هستند.

دادگاه عالی به «MIFI» دستور داد تا پردازش این درخواست‌ها را از سر بگیرد.

به این ترتیب، دانشجویانی که قادر به دریافت «اجازه تحصیل» نبودند، می‌توانند طی ماه‌های آینده، تحصیل (یا ادامه تحصیل) خود را در کبک آغاز کنند.

دانشجویان خارجی که قصد تحصیل در کبک را دارند، ابتدا باید یک برنامه تحصیلی و یک «DLI» مشخص را انتخاب کرده، و سپس در برنامه تحصیلی مورد نظر خود، اقدام کنند. دانشجویان پس از دریافت نامه پذیرش، باید درخواست «CAQ» دهند (که برای تحصیل بیش از شش ماه مورد نیاز است).

 

منبع خبر: immigration-quebec.gouv.qc.ca, January 2021