استان آلبرتا در تاریخ 26 اکتبر برای 248 متقاضی اکسپرس انتری دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. نتیجه انتخاب 26 اکتبر آلبرتا منتشر شد که برای متقاضیان اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 300 برگزار شده بود. این ششمین انتخاب متوالی آلبرتا، با حداقل امتیاز 300 بود.
وبلاگ - آخرین اخبار
ارتباط با ما