1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

استخدام نیروی کار خارجی موقت بیشتر در کبک

شرکت‌های کبک اکنون می‌توانند تا ۲۰ درصد نیروی کار خارجی موقت استخدام کنند. اقدامی که پیشتر اعلام شده بود و به کارفرمایان کبک اجازه می‌داد نیروی کار خارجی موقت بیشتری را استخدام کنند، در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی شد. کارفرمایان کبک اکنون می‌توانند استخدام نیروی کار خارجی موقت را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد […]

ارتباط با ما