شما اینجا هستید :

افراد معاف از انجام تست کرونا پس از ورود به کانادا

مسافرانی که پیش‌تر نتیجه مثبتی داشته اند، از ماندن در هتل موردتأیید دولت نیز معاف خواهند شد.

مسافران کانادا کماکان ملزم به ارائه نتیجه منفی تست کرونا هستند که حداکثر ۷۲ ساعت قبل از زمان عزیمت انجام شده باشد.

با این وجود، افرادی که بین ۱۴ الی ۹۰ روز قبل از ورود به کانادا دارای نتیجه مثبت کرونا بوده اند، با ارائه نتیجه منفی، دیگر ملزم به تست مجدد در بدو ورود به کانادا نخواهند بود.

این افراد در واقع از اقامت ۳ روزه در هتل موردتأیید دولت نیز معاف خواهند شد.

 

سایر مسافرانی که از انجام تست کرونا در بدو ورود به کانادا معاف هستند، شامل کودکان ۴ سال به پایین، پیک‌های دیپلماتیک یا کنسولی، افراد تعیین شده توسط وزارت بهداشت، و همچنین افرادی می‌باشند که از شرط قرنطینه اجباری معاف شده اند.

 

بدین ترتیب، این مسافران ملزم به ماندن در هتل موردتأیید دولت طی ۳ روز پس از ورود به کانادا نخواهند بود.

محدودیت‌های سفر به کانادا همچنان ادامه دارد

افراد زیر ۱۸ سال که توسط فرد ۱۸ ساله (یا بالاتری) همراهی نمی‌شوند، و نیروی کار موقتی که علائم کرونا را نشان نمی‌دهند و مستقیماً به محل قرنطینه خود می‌روند، نیز از شرط ماندن در هتل موردتأیید معاف خواهند شد.