شما اینجا هستید :

افزایش تعداد نمایندگان و مشاوران مهاجرت در کبک

این امر در درجه اول برای ادغام مهاجران و افزایش موقعیت‌های شغلی برای کارفرمایان کبک سودمند خواهد بود

 

«اداره مهاجرت کبک» (MIFI) طرح ظرفیت مهاجر منطقه‌ای خود را برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ منتشر کرد. این طرح که با مشارکت جوامع اقتصادی کبک برنامه ریزی شده، مسائل مربوط به جذب و حفظ مهاجران (به ویژه نیروی کار) را موردبررسی قرار داده است.

در نتیجه، «MIFI» قصد دارد تعداد نمایندگان و مشاوران مهاجرتی خود را افزایش دهد. این امر در درجه اول برای مهاجران و کارفرمایان کبک در سراسر مناطق استان، سودمند خواهد بود.

در این چارچوب، «MIFI» ۹ سازمان منطقه‌ای برای مهاجران، و ۷۴ شعبه مربوط را در سراسر مناطق کبک، ایجاد کرده است. در واقع، ۸۶ نماینده جدید به منظور ادغام مهاجران، و ۷۳ مشاور مهاجرت برای کمک به اسکان و استقرار این افراد در نظر گرفته شده اند.

نمایندگان و مشاوران با ارائه راهنمایی‌هایی لازم به تازه واردان، از حضور آنها استقبال کرده و زمینه را برای اشتغال سریع‌تر آنها در جوامع کبک، فراهم خواهند کرد. در صورت لزوم، مهاجران به سازمان‌های خدمات مهاجران ارجاع داده خواهند شد.

«MIFI» همواره در تلاش بوده است تا رویکرد مناسبی را برای رفع کمبودهای نیروی کار منطقه‌ای خود در پیش بگیرد. طرح مهاجرت منطقه‌ای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کبک اجازه می‌دهد تا اقدامات مناسبی را در جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصادی-اجتماعی خود، انجام دهد.