1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

افزایش تعداد نمایندگان و مشاوران مهاجرت در کبک

این امر در درجه اول برای ادغام مهاجران و افزایش موقعیت‌های شغلی برای کارفرمایان کبک سودمند خواهد بود   «اداره مهاجرت کبک» (MIFI) طرح ظرفیت مهاجر منطقه‌ای خود را برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ منتشر کرد. این طرح که با مشارکت جوامع اقتصادی کبک برنامه ریزی شده، مسائل مربوط به جذب و حفظ مهاجران (به […]

ارتباط با ما