1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

افزایش دعوتنامه‌ها در جدیدترین انتخاب مختص «PNP» اکسپرس انتری

از ۵۱۲ متقاضی دارای نامزدی استانی برای ارسال درخواست اقامت دائم دعوت به عمل آمد   کانادا در روز ۴ آگوست، از ۵۱۲ متقاضی اکسپرس انتری که دارای نامزدی استانی و حداقل امتیاز ۷۶۰ بودند، دعوت به عمل آورد تا برای اقامت دائم اقدام کنند. در مقایسه با انتخاب مختص «PNP» قبلی، امتیاز موردنیاز در […]

ارتباط با ما