شما اینجا هستید :

اقدامات جدید مهاجرتی استان کبک

سیمون جولین بارت، وزیر مهاجرت کبک، امروز از اقدامات جدیدی به منظور تقویت رقابت بین مهارت های منتخبان و نیازهای بازار کبک پرده برداشت. این اقدامات همچنین مشارکت کامل مهاجران در جامعه کبک به زبان فرانسه را تسهیل خواهد کرد.

برنامه مهاجرتی کبک برای سال ۲۰۲۰

جولین بارت طرح مهاجرت کبک برای سال ۲۰۲۰ را در مجلس ملی ارائه کرد. این طرح مبتنی بر دستورالعمل های چند ساله برنامه ریزی برای مهاجرت است که پس از مشاوره عمومی در مورد برنامه ریزی مهاجرت در کبک برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۲ اتخاذ شده است.

دستورالعمل های تعیین شده با توجه به ظرفیت پذیرش و ادغام آن در جهت برآوردن نیازهای کبک می باشند. در نتیجه، تعداد پذیرفته شدگان سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به ویژه برای پاسخگویی به تقاضای نیروی کارفرمایان در کبک کمی بیشتر خواهد بود. برای سال ۲۰۲۰، آستانه مهاجرت با هدف پذیرش بین ۴۳۰۰۰ تا۴۴۵۰۰ مهاجر افزایش می یابد.

ارزیابی دانش ارزش های دموکراتیک و ارزش های کبک

برای دستیابی به یکپارچگی بهتر، درخواست های مهاجرتی کلیه برنامه های مهاجرت در مقوله اقتصادی اکنون باید با گواهی دانش ارزش ها و ارزش های دموکراتیک کبک که در منشور حقوق و آزادی های بشر بیان شده، همراه باشد. این شرط انتخاب جدید برای متقاضیان اصلی و همسران آن ها و فرزندان وابسته ۱۸ سال به بالا اعمال می شود.

در کبک می توان با شرکت در جلسه ۲۴ ساعته  Objectif Intégration، گواهینامه مربوطه را دریافت کرد و ارزیابی آنلاین نیز برای داوطلبان خارج از کبک در دسترس خواهد بود.

برنامه ی به روز و پیشرفته تجربه کبک برای برآوردن بهتر نیازهای کبک

برای هم ترازی بهتر انتخاب مهاجران با نیازهای نیروی کار کبک، برنامه تجربه کبک (PEQ) – که امکان دسترسی دانشجویان خارجی فارغ التحصیل شده در کبک و کارگران خارجی موقت را به اقامت گاه دائمی فراهم می کند – اصلاح شده تا در دسترس دانشجویان خارجی قرار گیرد که زمینه اشتغال آن ها، مشاغل یا حرفه های کمیاب در بازار کار است.

به همین ترتیب، کارگران خارجی موقت باید موقعیتی را در لیست مشاغل مورد نیاز کبک پر کنند تا بتوانند واجد شرایط این برنامه باشند. این تغییرات برای رفع بهتر نیازهای بازار کار کبک طراحی شده اند.

تعلیق موقت برنامه سرمایه گذاری

در مورد برنامه سرمایه گذاران، درخواست های مهاجرت از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۱ جولای ۲۰۲۰ به مدت ۸ ماه به حالت تعلیق در می آید. این تعلیق به وزارتخانه اجازه می دهد تا برای بررسی برنامه، تجزیه و تحلیل های لازم را انجام دهد.

با این حال، پردازش برنامه های مبتنی بر کبک برای انتخاب و برنامه های مربوط به اقامت دائمی متقاضیان منتخب در سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت.

نقل قول

سیمون جولین – بارت، وزیر امور مهاجرت، فرانسوی سازی و ادغام: «برای دولت کبک مهم است که اطمینان حاصل کند که تمام برنامه های آن در جهت پاسخگویی به نیازهای کبک است. امروز، ما همچنان به تعهدات خود در قبال کبک برای اصلاح سیستم مهاجرت و ارائه بهترین ابزار برای انتخاب بهتر، فرانشیزسیون بهتر و ادغام بهتر مهاجران در کبک ادامه می دهیم. دولت شما متعهد است که از موفقیت مهاجران و برآوردن نیازهای اقتصادی اطمینان حاصل کند.»