1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

اقدامات موردنیاز پناهندگان افغان برای ورود به کانادا

«Global Affairs Canada» و «Canadian Armed Forces» درباره ورود اتباع افغان به کانادا تصمیم خواهند گرفت   کانادا اخیراً از پذیرش ۲۰٫۰۰۰ پناهنده افغان خبر داده است، که از طریق ۲ برنامه انجام می‌شود: برنامه مهاجرت ویژه اتباع افغان و خانواده‌های آنها که به دولت کانادا کمک کرده اند اتباع افغان که دارای شغلی مرتبط […]

ارتباط با ما