شما اینجا هستید :

الزام گواهی ارزش های کبک از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۰

طبق جدیدترین خبر اعلام شده توسط اداره مهاجرت کبک، از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۰، شرط انتخاب جدیدی برای تمامی برنامه های مهاجرت اقتصادی اعمال خواهد شد؛ این برنامه ها شامل موارد زیر هستند:
  • برنامه منظم نیروی متخصص
  • برنامه تجربه کبکی (PEQ)
  • برنامه کارآفرینی
  • برنامه خود اشتغالی
  • برنامه سرمایه گذاری

 

متقاضیان مهاجرت به کبک و اعضای خانواده شان که آنها را همراهی می کنند (اعم از همسر ۱۶ سال یا بیشتر و فرزند وابسته ۱۸ ساله یا بالاتر) باید برای تأیید درخواست انتخاب دائم خود، گواهی یادگیری ارزشهای دموکراتیک و ارزشهای کبک را کسب کنند که در منشور حقوق و آزادی های انسانی بیان شده است.

 

فرزندان وابسته زیر ۱۸ سال و افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی که مانع تصدیق آنها می شود از این شرط معاف هستند.

 

برای دریافت گواهی ارزش ها، باید ارزیابی آنلاین را با موفقیت تکمیل کنید یا در یک جلسه اطلاعات Integration Objectif در کبک شرکت کنید. مدرکی که کسب می شود، تا دو سال معتبر خواهد بود.

 

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به راهنمای pratique des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises مراجعه کنید.