شما اینجا هستید :

امتیاز سیستم جامع رتبه‌بندی اکسپرس انتری به ۴۶۹ کاهش می‌یابد

برای اولین بار امسال امتیاز قابل قبول در اکسپرس انتری در یک دور از انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت سیستم اکسپرس انتری به زیر ۴۷۰ رسید.

داوطلبان برای ورود به دور دعوت ۲۵ نوامبر، به امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) حداقل ۴۶۹ نیاز داشتند. در مجموع ۵۰۰۰ دعوت‌نامه برای کاندیدهای اکسپرس انتری ارسال شده که یک رکورد برای اکسپرس انتری به حساب می‌آید.

«اکسپرس انتری» سیستم مدیریت برنامه مهاجرت کانادا برای سه برنامه گروه اقتصادی فدرال است: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال»، و «برنامه تجربه کانادایی».

در صورت تساوی بین نامزدها، اداره «مهاجرت،پناهندگی، وشهروندی کانادا (IRCC) قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی را اعمال می‌کند.

امسال، امتیاز موردنیاز CRS به طور معمول برای تمام انتخاب‌ها بالاتر از ۴۷۰ بوده است. انتخاب‌های مختص به PNP شرایط بالاتری دارند، زیرا نامزدهای اکسپرس انتری که نامزدی استانی دریافت می‌کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده CRS به آنها تعلق می‌گیرد. PNP مسیرهای جایگزین اقامت دائم را برای کاندیدهای اکسپرس انتری که امتیاز CRS پایین‌تری دارند ارائه می‌دهد.

 

منبع خبر: canada.ca, November 2020