1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

امتیاز سیستم جامع رتبه‌بندی اکسپرس انتری به ۴۶۹ کاهش می‌یابد

برای اولین بار امسال امتیاز قابل قبول در اکسپرس انتری در یک دور از انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت سیستم اکسپرس انتری به زیر ۴۷۰ رسید. داوطلبان برای ورود به دور دعوت ۲۵ نوامبر، به امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) حداقل ۴۶۹ نیاز داشتند. در مجموع ۵۰۰۰ دعوت‌نامه برای کاندیدهای اکسپرس انتری ارسال شده […]

ارتباط با ما