1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

امتیاز «CRS» ۳۰۱ در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا

در سال جاری، آلبرتا ۱۴۰۹ متقاضی مهاجرت را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوتکرده است آلبرتا در روز ۲۰ آوریل، ۲۰۰ متقاضی اکسپرس انتری را دعوت کرد تا برای دریافت نامزدی استانی اقدام کنند. مدعوین به امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) حداقل ۳۰۱ نیاز داشتند. «برنامه‌ انتخاب استانی» (PNP) مربوط به مهاجران آلبرتا از […]

ارتباط با ما