شما اینجا هستید :

انتخاب استانی آلبرتا در برنامه اکسپرس انتری

در تاریخ ۵ دسامبر، آلبرتا ۱۳۲ دعوتنامه برای متقاضیان در استخر رقابتی اکسپرس انتری صادر کرد.

متقاضیان اکسپرس انتری برای دریافت دعوتنامه تحت برنامه انتخاب استانی به حداقل ۴۰۰ امتیاز در سیستم جامع امتیاز بندی نیاز داشتند.

برنامه اکسپرس انتری آلبرتا به برنامه مهاجرتی این استان(AINP) اجازه می دهد که متقاضیان واجد شرایط دارای پروفایل در سیستم اکسپرس انتری فدرال را انتخاب کند.

برنامه اکسپرس انتری، استخر رقابتی متقاضیان را در سه گروه اصلی مدیریت می کند: گروه نیروی کار ماهر، گروه نیروی کار متخصص و  گروه تجربه کانادایی.

متقاضیان اکسپرس انتری که در برنامه انتخاب استانی آلبرتا شرکت می کنند، ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند که دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم در دوره انتخابی اکسپرس انتری را تضمین می کند.

پایین ترین امتیازی که تا کنون در برنامه اکسپرس انتری سال ۲۰۱۹، در هر سه برنامه انتخاب شده، امتیاز ۴۳۸ بوده است.

در حالی که جاب آفر یا سابقه کار قبلی در آلبرتا برای واجد شرایط بودن لازم نیست، AINP می گوید ممکن است اولویت با متقیاضیانی باشد که:

-جاب آفر و یا سابقه کار در آلبرتا داشته باشند

-فارغ التحصیل از موسسات عالی کانادا و جاب آفر معتبر داشته باشند

-دارای خویشاوندی مانند والدین، فرزند، خواهر و برادر ساکن آلبرتا باشند.