شما اینجا هستید :

انتخاب استانی انتاریو

تاریخ برگزاری انتخاب استانی انتاریو: ۳ ژوئن ۲۰۲۰

امتیاز: ۳۵۸

تعداد دعوتنامه: ۶۹۹

– برای متقاضیان با تجربه کار در کانادا؛

تعداد دعوتنامه: ۱۶۷

امتیاز: از ۳۵۸ تا ۴۳۹

– برای متقاضیان با تجربه کار در خارج از کانادا؛

تعداد دعوتنامه: ۵۳۲

امتیاز: از ۴۷۱ تا ۵۰۰

 

برای اطلاع از جزییات این انتخاب اینجا را مطالعه نمایید و جهت اطلاع از انتخاب قبلی برنامه استانی انتاریو اینجا را بخوانید.