شما اینجا هستید :

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا

تاریخ برگزاری: ۲۷ فوریه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۹۰

دعوتنامه ها در گروه با حداقل امتیاز به شرح زیر صادر شد:

گروه SI:

حداقل امتیاز در هر زیر گروه:

نیروی متخصص: ۱۰۳

فارغ التحصیلان خارجی: ۱۰۸

نیروی کار مبتدی و نیمه متخصص: ۸۵

گروه EEBC:

حداقل امتیاز در هر زیر گروه:

نیروی متخصص:۱۱۰

فارغ التحصیلان خارجی:۱۰۵