شما اینجا هستید :

انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد و صدور ۲۵۴ دعوت‌نامه برای متقاضیان مهاجرت

کاندیدهای «اکسپرس انتری»، «شاخه تاثیر کار»، و «شاخه تاثیر کسب و کار» یک قدم به اقامت دائم نزدیک‌تر شدند.

«انتخاب جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP)  در ۱۹ نوامبر ۲۵۴ دعوتنامه صادر کرده است.

این دعوتنامه‌ها به داوطلبان «اکسپرس انتری»، «شاخه تاثیر کار»، و «شاخه تاثیر کسب و کار» با حداقل امتیاز ۹۲ ارسال شده است.

 

شاخه «اکسپرس انتری PEI»

شاخه «اکسپرس انتری انتخاب PEI» درواقع یک PNP پیشرفته است که در سیستم اکسپرس انتری دولت کانادا فعالیت دارد.

به داوطلبان اکسپری انتری که نامزدی استانی دریافت می‌کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده CRS اعطا می‌شود، و در انتخاب بعدی اکسپرس انتری، دعوتنامه برای تقاضا(ITA)  برای اقامت دائم آنها تضمین خواهد شد.

 

شاخه «تاثیر کار»

شاخه «تاثیر کار» مربوط به اتباع خارجی ست که پیشنهاد شغلی معتبری در PEI دارند و توسط کارفرمای خود پشتیبانی می‌شوند.

داوطلبان در این گروه همچنین باید مشخصات EOI خود را ارائه دهند.

 

 

شاخه «تاثیر کسب و کار»

داوطلبان در این شاخه، نیاز به حداقل امتیازEOI  ۹۲ داشتند. این دعوتنامه ها برای کارآفرینان خارجی ست که می‌خواهند در PEI صاحب و اداره کننده‌ی یک تجارت باشند.

 

منبع خبر: princeedwardisland.ca, November 2020