شما اینجا هستید :

انتخاب استانی ساسکاچوان در برنامه کارآفرینی

در تاریخ ۷ ژانویه سال ۲۰۲۰، برنامه مهاجرتی استانی ساسکاچوان برای متقاضیان برنامه کارآفرینی ۴۲ دعوتنامه صادر کرد.

متوسط امتیاز متقاضیان در سیستم ابراز علاقمندی EOI، ۱۲۰ بوده است (پایین ترین امتیاز ۱۱۵ و بالاترین آن ۱۴۵).

پیرو تغییراتی که در دسامبر ۲۰۱۹ معرفی شد، سه فاکتور به عنوان وجه تمایز میان متقاضیان با امتیاز یکسان در نظر گرفته شد:

  • مهارت زبانی متقاضی
  • بیزینس پلن ارائه شده در یکی از زمینه های مهم اقتصادی
  • سفر اکتشافی

دور انتخاب بعدی ۵ مارس ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.