شما اینجا هستید :

انتخاب استانی ساسکاچوان و صدور 418دعوتنامه

انتخاب استانی ساسکاچوان و صدور ۴۱۸دعوتنامه

متقاضیان از زیرشاخه‌های «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند.

ساسکاچوان در روز ۲۴ مارس، متقاضیان مهاجرت را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرد.

دعوتنامه‌ها به متقاضیانی تعلق گرفت که واجد شرایط نامزدی از «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) ، و از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» بودند.

از میان مدعوین، ۱۸۳ نفر واجد شرایط زیرشاخه اکسپرس انتری «SINP»، و ۲۳۵ نفر واجد شرایط زیرشاخه «مشاغل موردنیاز» هستند.

تمامی متقاضیان برای دعوت شدن به امتیاز «فرم ابراز علاقه مندی» (EOI) حداقل ۷۰، و «ارزیابی مدارک تحصیلی» (ECA) نیاز داشتند.

افراد همچنین در یکی از ۷۸ شغل موردنیاز که در صفحه وب دولت ذکر شده است، نیاز به سابقه کار داشتند.

برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان- صدور ۲۴۸ دعوتنامه

زیرشاخه «مشاغل مورد نیاز»

این زیرشاخه یک «برنامه انتخاب استانی» (PNP) پایه محسوب می‌شود؛

به این معنا که برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری فدرال هستند، در دسترس است.

این زیر مجموعه برای نیروی کار فوق حرفه‌ای و دارای تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد شغلی در این استان ندارند.

برای درخواست نامزدی استانی از طریق این زیرشاخه، اتباع خارجی باید پروفایل «EOI» خود را از طریق سیستم درخواست آنلاین «SINP» ایجاد کنند.

سپس بر اساس «جدول ارزیابی امتیازات بین الملل نیروی کار متخصص SINP»، امتیازی از ۱۰۰ به آنها داده می‌شود.

 

زیرشاخه «اکسپرس انتری»

این زیرشاخه یک «PNP» پیشرفته می‌باشد؛

به این معنا که با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است.

اکسپرس انتری مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند:

  • «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)،
  • «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و
  • «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری همچنین باید پروفایل‌های «EOI» را ایجاد کنند.

به متقاضیان اکسپرس انتری که درخواست نامزدی استانی آنان توسط ساسکاچوان قبول می‌شود، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) تعلق می‌گیرد.

چرا اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۱ فعالیت بیشتری دارد؟

منبع خبر: saskatchewan.ca, March 2021