1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

انتخاب استانی منیتوبا

یکی از راه های مهاجرت به کانادا ،اقدام از طریق برنامه های انتخاب استانی است. در تاریخ ۴ جون، برای متقاضیان اقامت دائم کانادا طی انتخاب استانی منیتوبا، دعوتنامه صادر شد. تعداد دعوتنامه صادر شده طی این انتخاب استانی منیتوبا: ۱۲۴ تعداد دعوتنامه صادر شده در هر گروه: نیروی متخصص در منیتوبا: ۸۴ نیروی متخصص […]

ارتباط با ما