1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

انتخاب استانی ۲۱ می منیتوبا

تاریخ برگزاری: ۲۱ می تعداد دعوتنامه ها در مجموع: ۹۹ تعداد دعوتنامه های صادر شده و حداقل امتیازها در هر گروه: نیروی متخصص در منیتوبا: ۷۲ دعوتنامه با حداقل امتیاز ۴۸۵ نیروی متخصص در خارج از کشور: ۱۵ دعوتنامه با حداقل امتیاز ۶۱۳ تحصیلات بین المللی: ۱۲ دعوتنامه با حداقل امتیاز نامشخص

ارتباط با ما