شما اینجا هستید :

انتخاب اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا

تاریخ برگزاری: ۲۸ ژانویه
تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۸۴

حداقل امتیاز در گروه SI به شرح زیر است:

نیروی متخصص: ۱۰۰

فارغ التحصیلان خارجی:۱۰۳

نیروی نیمه ماهر و مبتدی:۸۵

حداقل امتیاز در گروه EEBC:

نیروی متخصص: ۱۱۰

فارغ التحصیلان خارجی: ۱۰۵