شما اینجا هستید :

انتخاب اکسپرس انتری ویژه تجربه کانادایی

تاریخ انتخاب: ۲۳ مارس ۲۰۲۰

تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۳۲۳۲

حداقل امتیاز لازم: ۴۶۷

 

این انتخاب از میان متقاضیان برنامه تجربه کانادایی انجام شده است.