شما اینجا هستید :

انتخاب ۱۴۷ اکسپرس انتری

تاریخ برگزاری: ۱۴ می ۲۰۲۰

تعداد دعوتنامه صادر شده در گروه برنامه مهاجرتی استانی اکسپرس انتری(PNP) : 529

حداقل امتیاز: ۷۱۸