شما اینجا هستید :

انتخاب ۲۲ آوریل استان انتاریو

تاریخ برگزاری: ۲۲ آوریل ۲۰۲۰

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۶

امتیاز لازم : بین ۱۳۲ تا ۲۰۰