شما اینجا هستید :

انتخاب ۲۵ سپتامبر آریما

کبک در آخرین انتخاب در سیستم آریما، برای ۱۶۹ متقاضی جهت اقدام در برنامه نیروی متخصص دعوت نامه صادر کرد.

از ماه جولای تا کنون، کبک ۱،۵۹۵ دعوت نامه برای دارندگان پروفایل آریما صادر کرده است.

جزئیات انتخاب ۲۵ سپتامبر، با تاخیر و در ماه اکتبر منتشر شده است.

وزارت مهاجرت کبک گفت که متقاضیان دعوت شده در آخرین دوره از بین تقریباً ۱۶۰۰۰ متقاضی برنامه نیروی متخصص کبک (QSWP) انتخاب شده اند که به اصلاحات قانون مهاجرت کبک در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹ برخوردند.

وزارت مهاجرت کبک اعلام کرد که اکثر متقاضیان دعوت شده در آخرین دور انتخاب سیستم آریما از میان ۱۶ هزار نفری بوده اند که درخواست اولیه آنها به دلیل اصلاحات ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹، رد شده بود.

تمام کسانی که در ۲۵ سپتامبر دعوت شده اند در پورتال ثبت نام آنلاین کبک، Arrima ، ابراز علاقه مندی داشته اند.