1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

انتخاب ۲۵ سپتامبر آریما

کبک در آخرین انتخاب در سیستم آریما، برای ۱۶۹ متقاضی جهت اقدام در برنامه نیروی متخصص دعوت نامه صادر کرد. از ماه جولای تا کنون، کبک ۱،۵۹۵ دعوت نامه برای دارندگان پروفایل آریما صادر کرده است. جزئیات انتخاب ۲۵ سپتامبر، با تاخیر و در ماه اکتبر منتشر شده است. وزارت مهاجرت کبک گفت که متقاضیان […]

ارتباط با ما