1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

انتخاب ۳۴۰۰ متقاضی در سیستم اکسپرس انتری در انتخاب ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰

در انتخاب اخیر سیستم اکسپرس انتری، دولت کانادا ۳۴۰۰ دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا صادر کرد. در این دوره حداقل امتیاز مورد نیاز ۴۷۱ بوده است. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی، تعداد بیشتری دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت در سیستم اکسپرس انتری صادر شود.

ارتباط با ما