شما اینجا هستید :

اولین انتخاب استانی پرنس ادوارد آیلند در سال ۲۰۲۰

پرنس ادوارد آیلند در اولین دور انتخابی در سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۱۶ ژانویه، در مجموع ۱۲۳ دعوتنامه برای متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری، Labour Impact و Business Impact صادر کرد.

۱۱۰ نفر از متقاضیان تحت سیستم اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند و زیر گروه Labour Impact، دعوتنامه دریافت کردند.

آماری در رابطه با تعداد دعوتنامه های صادر شده یا حداقل امتیاز انتخاب شده در سیستم اکسپرس انتری و Labour Impact ارائه نشده است.

۱۳ دعوتنامه نیز برای متقاضیان در دسته بندی business Impact  با حداقل امتیاز ۱۲۵ در این استان صادر شد.