شما اینجا هستید :

اولین انتخاب سیستم اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۰

اولین انتخاب اکسپرس انتری در سال جدید میلادی در تاریه ۸ ژانویه برگزار شد.

طی این دور انتخاب، ۳۴۰۰ دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا صادر شد.

حداقل امتیاز مورد نیاز در این دوره ۴۷۳ بوده است.