1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

کانادا در ماه دسامبر ۵۵،۰۰۰ شغل ایجاد کرد

بر اساس یک نظرسنجی در زمینه اشتغالِ نیروی کار که ادارۀ آمار کانادا انجام داده، در حال حاضر تعداد بیشتری از تازه‌واردان نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا شاغل هستند. در دسامبر گذشته ۵۵،۰۰۰ موقعیت شغلی در کانادا ایجاد شد، در حالی که نرخ بیکاری تغییر چندانی نکرد. نظرسنجیِ اداره آمار کانادا در مورد اشتغال […]

ارتباط با ما