1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان- صدور ۲۴۸ دعوتنامه

در سال جاری، ساسکاچوان ۱۹۷۵ متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) در روز ۱۱ مارس، ۲۴۸ متقاضی را از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» دعوت کرد. از میان مدعوین، ۷۲ نفر واجد شرایط زیرشاخه اکسپرس انتری «SINP»، و ۱۷۶ نفر واجد شرایط زیرشاخه «مشاغل موردنیاز» هستند. […]

ارتباط با ما