برنامه خوداشتغالی کبک

شرایط خوداشتغالی کــبک

برنامه خوداشتغالی کبک به مهاجران خوداشتغال امکان مهاجرت به کبک و ایجاد کسب و کار خود را می دهد. به این منظور نیاز است تا متقاضی حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  • قصد زندگی در کبک و انجام فعالیت حرفه ای خود در آنجا را داشته باشد،
  • به منظور راه اندازی بیزینس و حرفه خود، سپرده ای ایجاد نماید:
  • در صورتیکه بیزینس وی در منطقه کلان شهر مونترال است (MMC) می بایست مبلغ حداقل 50 هزار دلار کانادا سپرده نماید و
  • در صورتیکه بیزینس وی خارج از منطقه کلان شهر مونترال است (MMC) می بایست مبلغ حداقل 25 هزار دلار کانادا سپرده نماید.
  • دارایی خالص حداقل به ارزش مبلغ 100 هزار دلار کانادا به همراه مدارکی جهت اثبات قانونی بودن منشا کسب آن داشته باشد،
  • حداقل 2 سال سابقه کار به عنوان خوداشتغال در حرفه مد نظر داشته باشد.
  • با توجه به جدول امتیازبندی برنامه، حداقل امتیاز مورد نیاز را داشته باشد.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم ارزیابی زیر را تکمیل نمایید تا متخصصین ما با شما تماس بگیرند