شما اینجا هستید :

ساسکچوان

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان

پروموشن ویژه با ۱۵٪ تخفیف

فقط تا پایان اردیبهشت ماه

اگر بستگان درجه ۱ (فرزندان٫والدین،خواهر و برادر)

درجه۲(خواهرزاده، برادرزاده، پدربزرگ یا مادربزرگ، عمه، خاله، عمو و دایی)

یا درجه۳(دختر یا پسر خاله، دختر یا پسر عمه، دختر یا پسر دایی، دختر یا پسر عمو) شما در ساسکچوان زندگی می کنند

اگر دانش زبان انگلیسی و فرانسه دارید

اگر در زمینه امور مالی، مهندسی، کامپیوتر، اداری، منابع انسانی، مدیران معماری و مهندسی، مدیران فروش و اساتید دانشگاه  شاغل هستید

با شرایط ویژه برای برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان اقدام کنید

۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸

۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۹

پیام رسان واتساپ

+۹۸ ۹۰۳ ۴۹۴ ۱۴۵۶

+۱ (۵۷۹) ۹۵۷-۹۲۹۳