شما اینجا هستید :

برگزاری انتخاب استانی منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۷ اکتبر برای ۴۲۶ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی انتخاب استانی درخواست دهند.

منیتوبا نتایج آخرین انتخاب خود را اعلام کرد که در تاریخ ۷ اکتبر برگزار شده بود.

“برنامه مهاجرتی استان منیتوبا” (MPNP) در مجموع ۴۲۶ متقاضی مهاجرت را از طریق سه برنامه مهاجرتی استانی دعوت کرد:

  • نیروی کار متخصص در منیتوبا: ۳۵۰ دعوت‌نامه با حداقل امتیاز EOI، ۴۴۶
  • نیروی کار متخصص خارج از کانادا: ۲۱ دعوت‌نامه با حداقل امتیاز EOI، ۷۲۹
  • جریان فارغ‌التحصیلان بین‌المللی: ۵۵ دعوت‌نامه بدون نیاز به امتیاز EOI

از این دعوت‌نامه‌ها، ۸۴ دعوت‌نامه برای متقاضیان سیستم اکسپرس انتری بود.

اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت برنامه‌های اقتصادی کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه تجربه کانادایی، برنامه نیروی کار متخصص فدرال و برنامه نیروی کار ماهر فدرال.

متقاضیان مهاجرت که مشخصات خود را به سیستم اکسپرس انتری ارسال می‌کنند بر اساس “سیستم جامع رتبه‌بندی” (CRS) امتیازدهی می‌شوند. این امتیاز بر اساس عواملی مانند سن، سابقه کار، میزان تحصیلات و دانش زبانی و سایر موارد اعطا می‌شود. متقاضیان با بیشترین امتیاز از طریق انتخاب‌های اکسپرس انتری دعوت می‌شوند تا برای درخواست اقامت دائم کانادا درخواست دهند.

دریافت گواهی استانی ۶۰۰ امتیاز به امتیاز متقاضیانِ اکسپرس انتری اضافه می‌کند که به‌طور مؤثر کسب دعوت‌نامه از این سیستم را برای آنها تضمین می‌کند.

برنامه‌های مهاجرتی منیتوبا

منیتوبا برنامه‌های مهاجرتی خود را از طریق “برنامه مهاجرتی استان منیتوبا” (MPNP) مدیریت و از درخواست‌های مهاجرت که به دولت فدرال ارسال می‌شود، پشتیبانی می‌کند. استان‌های کانادا توانایی ارائه اقامت دائم را ندارند، اما می‌توانند با صدور دعوت‌نامه‌های استانی به درخواست برای اقامت کمک کنند.

متقاضیانِ دریافت دعوت‌نامه از منیتوبا، باید یک پروفایل ابراز علاقه برای مهاجرت در MPNP ثبت کنند. این کار آنها را در موقعیت دریافت “توصیه‌نامه برای درخواست” (LAA) از طریق نیروی متخصص در منیتوبا و نیروی متخصص در خارج از کانادا قرار می‌دهد.

سپس منیتوبا متقاضیان را برای عوامل سرمایه انسانی و همچنین ارتباط آنها با استان، از ۱۰۰۰ رتبه‌بندی می‌کند.

برنامه‌های نیروی متخصص در منیتوبا و نیروی متخصص خارج از کانادا طوری طراحی شده‌اند که به استان اجازه می‌دهند متقاضیانی را انتخاب کند که نیازهای بازار کار این استان را برآورده می‌کنند.

نیاز به پیشنهاد شغلی و ارتباط با استان

متقاضیان خارج از کانادا باید ارتباط خود را با منیتوبا از طریق اعضای نزدیک خانواده، تجربه زندگی (کار و تحصیل) قبلی در استان یا دعوت از طریق یکی از طرح‌های استخدام استراتژیکِ منیتوبا نشان دهند. برای واجد شرایط بودن نیازی نیست متقاضی در زمان ارائه درخواست در منیتوبا زندگی کند.

برای دریافت دعوت‌نامه تحت عنوان نیروی متخصص در منیتوبا، متقاضی باید یک پیشنهاد شغلی تمام‌وقت از یک کارفرمای استانی داشته باشد.

دانشجویان بین‌المللی که تحصیلات خود را در منیتوبا به پایان می‌رسانند، در صورتی که بتوانند ثابت کنند که مهارت‌هایشان مورد نیاز استان است می‌توانند دعوت‌نامه‌ای را تحت جریان فارغ‌التحصیلان بین‌المللی دریافت کنند.

تاکنون در سال ۲۰۲۱، منیتوبا از ۸،۶۹۱ متقاضی مهاجرت دعوت کرده تا برای گواهی انتخاب استانی درخواست دهند.