1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

برگزاری بزرگ‌ترین انتخاب «Arrima» کبک در سال ۲۰۲۱

این اولین انتخابی است که تحت سیستم «EOI» و بر اساس معیارهای جدید امتیازدهی برگزار شد   کبک بزرگترین انتخاب امسال خود را در روز ۱۲ آگوست برگزار کرد، و از ۵۱۵ متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای اقامت دائم درخواست دهند. مدعوین که از طریق «برنامه نیروی کار متخصص» (RSWP) دعوت شدند، […]

ارتباط با ما