شما اینجا هستید :

بهبود اقتصاد کانادا

بهبود اقتصاد کانادا در ماه فوریه۲۰۲۱

براساس نظرسنجی جدیدی، ماه گذشته شاهد بهبود اقتصاد کانادا بوده‌ایم.

در ماه فوریه، در پی بهبود اشتغال، اقتصاد کانادا تقریباً همه مشاغلی را که طی دو ماه قبل از دست داده بود، دوباره به دست آورد.

نرخ بیکاری این دوره، پایین‎ترین میزان از ماه مارس ۲۰۲۰ بود.

«آمار کانادا» این داده‌ها را از انجام نظرسنجی ماهانه نیروی کار خود در طول هفته ۱۴ تا ۲۰ فوریه به دست آورده است.

نرخ اشتغال، تعداد افراد ۱۵ سال به بالایی است که مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری با توجه به تعداد افراد بیکار در بین کل نیروی کار محاسبه می‌شود.

در ماه فوریه، نرخ بیکاری به ۸٫۲ درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه فوریه سال ۲۰۲۰، ۵۹۹،۰۰۰ نفر کمتر مشغول به کار بوده، و ۴۰۶،۰۰۰ نفر بیشتر مشغول به کار در کمتر از نیمی از ساعت معمول خود هستند.

کل ساعات کار ۱٫۴ درصد افزایش یافته است.

بیکاری در کانادا به بالاترین سطح پس از ماه آگوست ۲۰۲۰ رسید

بهبود اشتغال در صنایعی که بیشتر تحت تأثیر کرونا قرار گرفته اند

با برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، تعداد افرادی که در کسب و کار خرده فروشی، اسکان و اقامت، و خدمات غذایی کار می‌کنند، در ماه فوریه افزایش یافت.

افزایش اشتغال در ماه فوریه، به مشاغل کم درآمد مربوط بود.

 

بهبود اشتغال در خدمات حرفه‌ای، علمی، و فنی

تعداد افرادی که در این خدمات کار می‌کنند، تغییر چندانی نکرده است.

اما اشتغال در این صنعت، در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۵٫۶ درصد افزایش یافته است.

این بیشترین افزایش سالانه در تمام صنایع است.

 

نرخ اشتغال برای مهاجران اخیر

محدودیت‌های سفر کرونایی باعث شد تعداد تازه واردان در سال ۲۰۲۰، به کمترین میزان از سال ۱۹۹۸ برسد.

در ماه فوریه، مهاجران تازه وارد در بازار کار، نسبت به سال گذشته ۱۳٫۸ درصد کمتر بودند.

این افراد مقیمان دائمی هستند که طی پنج سال گذشته، وارد کانادا شده اند.

اشتغال برای این تازه واردان نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه، ۱۲٫۱ درصد کاهش داشته است.

برای مهاجرانی که بیش از پنج سال پیش به کانادا آمده اند، اشتغال در ماه فوریه، یک درصد از سطح قبل از کرونا کمتر بود.

گزارشی از متوسط حقوق مهاجرین تازه وارد پیش از همه گیری

اهمیت رشد جمعیت و نرخ اشتغال

سطح اشتغال و نرخ اشتغال کانادا شاخص‌های مهم شرایط بازار کار هستند.

اگر جمعیت سال به سال، یکسان باقی مانده بود، نرخ اشتغال در ماه فوریه، ۵٫۹ درصد کمتر از نرخ پیش از کرونا می‌بود.

این مسئله نشانگر اهمیت رشد جمعیت در بهبود اقتصادی می‌باشد.

​​مهاجرت تقریباً ۸۰ درصد از رشد جمعیت سالانه کانادا را بر عهده دارد.

مقایسه نرخ مهاجرت در ماه ژانویه با سطح پیش از کرونا، نشان می‌دهد که کانادا در مسیر دستیابی به هدف بلند پروازانه ۴۰۱،۰۰۰ مهاجر جدید در سال ۲۰۲۱ می‌باشد.