شما اینجا هستید :

به روزرسانی لیست مشاغل مشمول پروسه «LMIA تسهیل یافته» کبک

به روزرسانی لیست مشاغل مشمول پروسه «LMIA تسهیل یافته» کبک

در کبک، کارفرمایان برای استخدام نیروی کار خارجی، از اثبات تلاش‌های استخدامی خود در برخی مشاغل معاف هستند

وزارت مهاجرت کبک سالانه لیستی از مشاغل را ارائه می‌دهد که کارفرمایان تحت آنها، قبل از استخدام نیروی کار خارجی نیازی به تبلیغ موقعیت شغلی برای نیروی کار داخلی ندارند.

۱۸۱ شغل در لیست امسال وجود دارد، که شامل مدیران حامل‌های مخابراتی، مدیران سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی، مدیران ساختمان و بازسازی منازل، و دانشمندان علوم زمین شناسی و اقیانوس شناسان، و موارد دیگر است.

یک دوره انتقال ۳۰ روزه برای کارفرمایان یا نماینده آنها وجود دارد تا امکان بررسی درخواستی را که در لیست سال گذشته ارائه شده است، فراهم کنند.

افزایش هزینه‌های پروسه مهاجرا کبک در سال ۲۰۲۱

کارفرمایان کبک که ارائه دهنده یکی از مشاغل موجود در این لیست هستند، باید روش تسهیل شده را دنبال کنند.

«LMIA» تسهیل یافته در کبک

کارفرمایان کانادایی که قصد استخدام نیروی کار موقت خارجی را دارند، برای درخواست «ارزیابی میزان تاثیر بر بازار LMIA»، باید نشان دهند که از طریق روش‌های مختلف، یک موقعیت شغلی را تبلیغ کرده اند؛

همچنین باید اثبات تلاش‌های خود برای استخدام را ارائه دهند.

این تلاش‌ها ممکن است شامل تبلیغ موقعیت برای حداقل ۲۸ روز، و مصاحبه با متقاضیان واجد شرایط باشد. به این ترتیب، کارفرمایان باید به دولت کانادا ثابت کنند که هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائمی مایل و قادر به استخدام شدن در این سمت نیست، و کارفرما نیازمند استخدام نیروی کار خارجی می‌باشد.

پروسه استخدام نیروی کار خارجی توسط کارفرمایان کبک، با کارفرمایان سایر استان‌های کانادا متفاوت است.

کارفرمایان کبکی که برای برخی از مشاغل هدفمند، نیروی کار موقت خارجی را استخدام می‌کنند، نیز باید درخواست «ارزیابی میزان تاثیر بر بازار LMIA» دهند.

نیاز روزافزون کانادا به استعدادهای فنی

اما نیازی به ارائه اثبات تلاش‌های تبلیغاتی یا استخدامی خود ندارند.

این روش درخواست تحت عنوان «LMIA تسهیل یافته» (Facilitated LMIA) شناخته می‌شود.

درخواست‌های «LMIA تسهیل یافته» باید توسط مقامات فدرال و استانی تأیید شوند.

از این رو، کارفرمایانی که مایل به استخدام نیروی کار خارجی هستند، ملزم به ارسال فرم‌های درخواست و مدارک مورد نیاز، به «مرکز استخدام و توسعه اجتماعی کانادا» (ESDC) و «MIFI» می‌باشند.