شما اینجا هستید :

به روز رسانی برنامه انتخابی انتاریو در سال ۲۰۲۰

برنامه انتخابی انتاریو به بالاترین تعداد پذیرش خود در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

برنامه انتخابی انتاریو برای ۷۳۵۰ متقاضی در کلیه استریم ها(streams) دعوتنامه صادر کرده است از جمله ۷۰۰ متقاضی اضافی که در جریان تخصیص مجدد در سال، دعوتنامه دریافت کردند.

۴۱ دعوتنامه دیگر در بخش مشاغل نیمه ماهر برای نیروی کار موقت خارجی(NOC skill level C)  صادر شد.

بررسی و پذیرش تقاضاهای جدید و تقاضاهایی که قبلا در برنامه انتخابی انتاریو ثبت شده اند، تحت برنامه انتخابی استان انتاریو در سال ۲۰۲۰، ادامه پیدا خواهد کرد.