1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

نیوبرانزویک و تأثیر کرونا بر مشاغل آن

برخی از مشاغل در نیوبرانزویک به دلیل همه‌گیری کرونا نسبت به سایر مشاغل بیشتر مورد تقاضا هستند. همه‌گیری کرونا بر صاحبان مشاغلِ مختلف تأثیر متفاوتی گذاشته است. برخی مجبور شده‌اند از خانه به کار خود ادامه دهند و برخی دیگر به دلیل اقدامات سلامت همگانی، شغل خود را از دست داده یا ساعات کارشان کاهش […]

ارتباط با ما