شما اینجا هستید :

تأثیر کووید۱۹ بر روند مهاجرت کانادا

پذیرش متقاضیان در برخی گروه‌ها کاهش ۷۲ درصدی داشته است

طبق گزارش جدید «هیئت کنفرانس کانادا»، از ماه مارس تا دسامبر سال ۲۰۲۰، پذیرش مقیمان دائم ۵۶ درصد کاهش یافته است.

پذیرش متقاضیان «گروه پناهندگان» و «گروه خانواده» به ترتیب با کاهش ۷۲ و ۶۳ درصدی روبرو شد؛ اما در پایان سال ۲۰۲۰، این آمار در حال بازگشت به سطح قبل از همه گیری بود.

گزارش اخیر نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، پذیرش مهاجران دارای سابقه کار کانادایی افزایش خواهد یافت.

در ابتدای همه گیری، کانادا تحت انتخاب‌های اکسپرس انتری، تنها متقاضیان «برنامه تجربه کانادایی» (CEC) و «برنامه انتخاب استانی» (PNP) را موردهدف قرار داد.

در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، کانادا از متقاضیان اکسپرس انتری در تمام برنامه‌ها دعوت به عمل آورد.

از آغاز سال ۲۰۲۱، «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) بار دیگر متقاضیان «CEC» و «PNP» را در اولویت قرار داده است.

«هیئت کنفرانس کانادا» تأثیر مهاجرت بر اقتصاد کانادا را نیز بررسی کرد.

گزارش مربوط نشان می‌دهد که افزایش سطح مهاجرت در طول چهار سال، می‌تواند «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کانادا را ۴۴ درصد افزایش دهد.

این امر همچنین درآمد عمومی را حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

 

چهار نکته برای جبران تأثیرات کووید۱۹

با توجه به تأثیرات احتمالی کووید۱۹ بر مهاجرت و اقتصاد، «هیئت کنفرانس کانادا» چهار نکته مهم را به اداره مهاجرت گوشزد کرده است:

  1. ارتقا مسیرهای مهاجرتی برای افراد دارای پیشنهاد شغلی؛ سرمایه گذاری بیشتر در خدمات اسکان و استقرار؛ و تسریع پذیرش متقاضیان «گروه خانواده» برای کمک به مشارکت مهاجران اقتصادی در نیروی کار
  2. تمرکز بر جذب مهاجران به صورت منطقه‌ای؛ با هدف افزایش مهاجرت به مناطقی که نیاز مبرمی به مهاجران دارند و به طور چشگیری تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته اند
  3. ایجاد تغییراتی در سیاست‌های مهاجرتی، با هدف بهبود تأثیر مهاجران بر اقتصاد کانادا
  4. افزایش تعداد مهاجران «گروه خانواده» و «گروه پناهندگان»