شما اینجا هستید :

تجربه کبکی: تغییرات و اصلاحات

در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۰ دولت کبک از اصلاحاتی در برنامه تجربی کبکی خبر داده است.

انتظار می رود که تغییرات در برنامه تجربه کبکی از هفته های آتی انجام شود.

برنامه تجربه کبکی از سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد. در طول این سال ها به مسیری محبوب و سریع برای دست یافتن به اقامت دائم کانادا در میان دانشجویان بین المللی و نیروی کار موقت ساکن کبک تبدیل شده است.

برای مطالعه بیشتر در مورد تغییرات برنامه تجربه کبکی اینجا را مطالعه نمایید.

در پاییز سال ۲۰۱۹، دولت کبک از اصلاحاتی در برنامه تجربه کبکی خبر داد اما مجبور به اعلان عمومی شد تا مشخص شود که طی این اصلاحات، حقی از کارگران و دانشجویان ساکن کبک در زمان وضع قانون، ضایع نشود.

آقای سیمون ژولین بارت اعلام داشت که این اصلاحات عمدتا به منظور ۴ هدف زیر انجام می شود:

  • تسهیل در ورود افراد به بازار کار
  • انتخاب کارآمد متقاضیان به منظور رفع نیازهای بازار کار
  • تسهیل روند یکپارچه سازی اجتماعی با در نظر گرفتن سطح دانش زبان فرانسه مناسب
  • تمامیت و شفافیت بالای برنامه
افزایش سابقه کار مورد نیاز برای کارگران و دانشجویان

پیرو این اصلاحات، برای داشتن شرایط جهت اقدام در برنامه تجربه کبکی، متقاضیان به سابقه کاری بیشتری نیاز دارند. این مورد هم راستا با هدف تسهیل روند یکپارچه سازی اجتماعی و کاری مهاجرین در نظر گرفته شده است.

کارگران موقت خارجی به حداقل ۳۶ ماه سابقه کار تمام وقت در ۴۸ ماه قبل از اقدام نیاز خواهند داشت. لازم به ذکر است که در هفته های  آتی تمهیداتی برای کارگران خارجی که قبل از این تغییرات ویزای کار معتبر داشته اند، اعلام خواهد شد.

دانشجویان نیز به ۱۲ ماه سابقه کبکی در ۲۴ ماه قبل از اقدام نیاز خواهند داشت. با این حال درخواست دانشجویانی که قبل از تغییر قوانین پرونده خود را ثبت کرده باشند، با توجه به قوانین زمان ثبت بررسی می شوند.

پیرو قوانین جدید، دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه یا کالج های کبک دریافت کرده باشند نیاز به حداقل یکسال سابقه کار کبکی در کد شغلی های ۰, A و B خواهند داشت.

دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های تخصصی نیاز به ۲۴ ماه سابقه کار کبکی در کد شغلی های ۰, A, B و C خواهند داشت. دانشجویان شاغل در کد شغلی C می توانند تحت قوانین جدید واجدالشرایط باشند اگر سابقه کاری آنها مزتبط با رشته تحصیلی آنها باشد.

دانش زبان فرانسه همسر

پیرو تغییرات جدید، همسر متقاضیان برنامه تجربه کبکی نیاز است تا دانش زبان فرانسه در مهارت های شفاهی ارائه کنند. این مورد به منظور اطمینان از امر یکپارچه سازی اجتماعی آنان است. این مورد، یکسال بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحات، اجرا می شود.

شفافیت در مدارک زبان فرانسه

مورد بعدی اصلاحات این است که مدارک دوره های زبان فرانسه از موسسات آموزشی کبک دیگر مورد قبول نخواهد بود.

با این حال، الزامات زبانی کارگران خارجی یا دانشجویانی که در حال حاضر در دوره های زبان فرانسه ثبت نام کرده اند، دوره را تمام کرده اند یا در حال گذراندن دوره هستند، با توجه به قانون قبلی سنجیده خواهد شد. به این معنا که در مورد این افراد، گذراندن دوره های زبانی به جای ارائه مدرک فرانسه پذیرفته خواهد شد.

جهت اطلاع از جزییات این برنامه اینجا را مطالعه فرمایید.