1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

تراول داکیومنت برای مقیمان دائم خارج از کانادا

مقیمان دائمی که کارت PR آنها منقضی شده و در کانادا حضور ندارند، برای بازگشت به کشور باید تراول داکیومنت دریافت کنند   تمامی مقیمان دائم کانادا دارای «کارت اقامت دائم» یا «PR card» هستند که عموماً تا ۵ سال معتبر است. در صورت سفر به خارج از کشور، این افراد برای ورود مجدد به کانادا […]

ارتباط با ما