1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

تسریع پردازش درخواست‌های گروه خانواده

فضای جدید اداری و کارمندان بیشتر، باعث کاهش زمان پردازش درخواست‌های گروه خانواده خواهند شد کانادا در حال گسترش «مرکز پردازش پرونده‌ها در سیدنی»، نوا اسکوشیا، با هدف کاهش زمان پردازش درخواست‌ها و پیوند سریع خانواده‌ها می‌باشد. اخیراً برای «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) فضای اداری جدیدی در نظر گرفته شده است. این […]

ارتباط با ما